TINIK

“My body is healed,” ito ang inuulit ko sa sarili. Ayon sa isang pranic healer, 23 beses ito dapat sambitin sa loob ng 23 araw. Kailangang ulit-ulitin ito upang makabuo ng bagong pattern sa utak. Nalaman kong halos 10% lang ng brain activity ang waking state. Halos 90% ang binubuo ng subconscious kaya naniniwala ang mga pranic healers na dito tayo dapat magsimula upang maghilom.

– “My Body is Healed”

Tinik

Rae Rival

Bagong koleksiyon ng maiikling personal na sanaysay ni Rae Rival.

Publication Date: 2019
Language: Filipino
Format: Softbound
Pages: 22
Size: 5.5” x 8”
ISBN: N/A

Selling Price: PHP 100

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.