BAD ROMANCE

“Kung sino man ang nagsabi ng first love never dies, tama siya sa tingin ko. Parang isang milenyo ang tagal ng kiss-sabay-hug na iyon, pero sa totoong buhay, wala pa yatang isang segundo. That night, paulit-ulit kong binalikan ang first kiss na iyon sa elevator. Pasikat na ang araw, gising pa ako. … ‘Pag unang pag-ibig kasi, pareho pang walang muwang ang mga puso, sincere ang pagmamahalan, ideyal ang relasyon. Noon, parang lahat ng bagay sa mundo ay sa amin lang nakasentro, sa akin at sa first love kong si Denden.”

– “First Love” ni Bebang Siy

Gantala Press

Short stories, poems, photographs, and musings on love and romance, written by members of Gantala Press.

Publication Date: 2019
Language: Filipino, English
Format: Softbound
Pages: 28
Size: 5.5” x 8”
ISBN: N/A
Download on Payhip: https://payhip.com/b/wTge

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.