INTERREGNUM

Mahalaga sa isang manunulat ang versatility. Masaklap kapag iisang kuwento lang ang maisusulat, o iisang kuwento lamang ang kayang maisulat. Sa fabulation ni Mixkaela Villalon, ang mga kuwentong bayan na dati na nating alam ay ipinakikilalang muli.

Nakikilala nating lahat si Paquito, ang pangulo ng Pilipinas sa kuwento, dahil ang kuwentista’y may ibinatong susi sa atin at tayo’y nakapasok. Kinilala ng awtor na construct ang bayan, kaya puwedeng sabihing “may Pilipinas kung saan ang lahat ng kalsada ay dyamante” at “ang Pilipinas ay kung saan nagkakaintindihan ang mga tao sa pamamagitan ng kanta”. Sa fiksiyon ni Villalon para ka na ring nagbabasa ng development report at cultural profile planning pero dinaraan niya ito sa pananalinghaga. Alam ni Villalon na ang credibilidad at factuality ng mga ulat ay nababaluktot katulad ng mga pangako.

– Mula sa Introduksiyon ni Luna Sicat Cleto

Interregnum: Maiikling Kwento
ni Mixkaela Villalon

Maiipit sa kanyang sariling sumpa ang sinungaling na pangulo ng bayan. Mapipigtas naman ang buhol ng sala-salabid na buhay ng mga tao sa sitio sa bisperas ng pista. May holdapan sa jeep na magiging simula ng paglalakbay ng binata at kanyang tatlong gabay na batang Badjao. May nakababahalang mga bakas sa labas ng kubo ng magsasakang balot sa misteryo ang pagkamatay. Lagi ring nakabantay ang pinakamataas na Torre sa siyudad, tila higanteng kalansay na nagmamasid, nangangako ng kasaganahan sa katapusan ng mundo.

Ang Interregnum ay koleksiyon ng maiikling kuwento ni Mixkaela Villalon na bumabagtas sa nagbabagong pulitikal at panlipunang konteksto sa Pilipinas. Tampok sa mga akda ang mga elemento ng pantasya, science fiction, at satirika.

Cover art by Betina Continuado

Publication Year: 2021
Language: Filipino
Format: Print
Pages: 108
Size: 4.5” x 7
Selling Price: Php 250. Order from https://shopee.ph/gantala_press.

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.