KUMUSTA KAYO?

Ako ay 53 years old, isang katutubong magsasaka. Lalong humirap ang kalagayan ng aming komunidad nang magkaroon ng lockdown dahil kasalukuyan kaming nakakaranas ng militarisasyon sa aming komunidad. Simula pa noong Pebrero 22, nagkampo na sa aming sitio ang mga sundalo mula 17th IB. Kahit noong ipatupad ang ECQ, hindi na sila umalis sa aming lugar. Kung dati ay hirap na kami sa paglabas upang magbenta sa sentrong bayan dahil bantay-sarado ang kilos namin, ngayon naman ay hindi na pinapayagan ang mga taong lumabas upang magbenta. Sa loob lamang ng aming barangay maaaring magbenta. Hindi na rin ako nakauwi sa aming komunidad dahil naabutan ako ng lockdown nang lumabas upang maghanap ng dagdag pangkabuhayan lalo at umalis ang asawa ko at nanirahan muna sa ibang mga kamag-anak dahil pinag-iinitan siya ng mga sundalo. Sa ngayon ay nananatiling may takot sa mga nasa komunidad dahil sa presensiya ng mga sundalo at naidagdag pa itong COVID-19. Sa kasalukuyang lockdown at banta ng COVID-19, malaking gaan sa aming kalooban at isip kung umalis na sa aming komunidad ang mga sundalo.

– Lina Ladino

Kumusta Kayo? Naratibo ng Kababaihang Magbubukid Ngayong Pandemya

Amihan National Federation of Peasant Women & Rural Women Advocates

This zine collects narratives on the COVID-19 pandemic of peasant women from six regions in the Philippines, covering topics such as the loss of livelihood and mobility due to the lockdown, the insufficiency of the Social Amelioration Program, and continued militarization in the countryside. The zine also includes essays on the struggle of peasant women before, during, and after the pandemic, and the importance of food and nutrition in resistance.

Read reviews of the zine by: Eric Abalajon, Roda Tajon, and Diosa Labiste.

Publication Date: 2020
Language: Filipino
Format: Digital/PDF
Pages: 74
Size: 5.5” x 8.5”
Selling Price: PHP 200 (Donations will support projects of Amihan National Federation of Peasant Women)
Download on Payhip: https://payhip.com/b/wzn6

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.