IO

IO: Mga Tula

J.G. Dimaranan

Minsan niyang sinabing walang halaga ang mga salita. / Ngunit ako’y isang hamak na eskriba’t alipin ng simbolo, / tagasulat at tagatalâ; walang humpay na bumubuga ng hininga / sa mga puntod ng kahulugan at kasaysayan.

– Mula sa “Ang Propeta”

Maaaring idownload ang libro rito.

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.