IO

IO: Mga Tula

J.G. Dimaranan

Minsan niyang sinabing walang halaga ang mga salita. / Ngunit ako’y isang hamak na eskriba’t alipin ng simbolo, / tagasulat at tagatalâ; walang humpay na bumubuga ng hininga / sa mga puntod ng kahulugan at kasaysayan.

– Mula sa “Ang Propeta”
Cover art by Mara Herrera

Unang koleksiyon ng tula ni JG Dimaranan.

Publication Date: 2020
Language: Filipino
Format: Softbound
Pages: 45
Size: 6″ x 7″
ISBN: N/A
Selling Price: PHP 220. Order from shopee.ph/gantala_press

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.