PANA-PANAHON

Ako’y tulang may hagupit ng latigo, / may talas ng patalim / may haplos ng pagmamahal – dumudukwang / sa bintana ng paghamon sa sinumang / may pagsamo, kaydaling malusaw ng puso! / Tulang may sugat sa dibdib, / may tarak ng punyal o sugat ng punglo / ang mga alaala – sa isang iglap, lahat ng ito.

– Mula sa “Punglo ang Tula”

PANA-PANAHON: Tinipong Mga Tula

Aida F. Santos

Mahalaga at malaking bahagi ng tradisyon ng feministang panulaang Pilipino ang mga tula ni Aida F. Santos. Ibinubukas at pinaiilanlang ng kanyang mga tula ang mga himagsik, pakikibaka, pagpupunyagi, tagumpay, kabiguan, pangarap, at lahat ng mga danas ng mga naunang makatang babae upang malaman, maunawaan, at madama ng mga makata at manunulat ng kasalukuyang panahon. Ang antolohiyang ito ay isang paanyayang makidama tayong lahat sa danas at kasaysayan ng mga makatang feminista habang hinahawan nila ang daan upang maging mas maalwan ang landas na ating tinatahak/tatahakin. – Rowena P. Festin

Publication Date: 2019
Language: Filipino 
Format: Softbound
Pages: 166
Size: 8.5” x 5.5”
ISBN: 978-621-95663-6-0
Selling Price: PHP 390
Buy from Payhip: https://payhip.com/b/Z2M1

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.