Lingon, Sulong! Isang Pagbabalik-Tanaw sa Mendiola Massacre

Katuwang ng Amihan Federation of Peasant Women, Inorganisa ng Gantala Press ang Lingon, Sulong! Isang forum na nagbalik-tanaw sa Mendiola Massacre na kumitil sa 13 magsasaka noong Enero 1987. Ginanap ito sa The Common Ground Bookstore sa Maynila, 19 Enero 2019.

Kasama sa mga nagbahagi ng kanilang danas at alaala ng pakikibaka sina Miriam Villanueva ng Kasama-LR at Zen Soriano ng Amihan Federation of Peasant Women. Gayundin, ibinahagi ng mga kababaihang magsasaka ng kompanyang Sumifru ang kanilang mapanghamong paglalakbay mula Conpostella Valley hanggang Maynila upang itambol ang kanilang panawagan kontra kontraktwalisasyon.

Sa forum rin inilunsad ang MAMUMUO, isang zine na kalipunan ng mga sinulat ng mga kababaihang manggagawa ng Sumifru at bunga ng NAMASUFA women workers’ workshop na dinaos ng Gantala Press noong Disyembre 2018.

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.