“Hindi Siya” ni Faye Cura

Ang Gantala Press ay nagtitipon ng mga tulang sinulat ng Filipina, para sa kababaihan. Interesado kami sa mga tulang sinulat ng “di-propesyunal” na mga manunulat o makata — magsasaka, manggagawa, estudyante, atbp. — sa alinmang wika sa Pilipinas. Kung nais niyong mailathala ang inyong tula sa aming website (at sa mga nakalimbag na publikasyon sa hinaharap), ipadala ang inyong tula nang may salin sa Filipino o Ingles sa gantalapress@gmail.com. Hindi namin kayang magbayad ng honorarium sa ngayon, pero ang mga awtor ng mga matatanggap na akda ay makakakuha/makakapili ng kopya ng isa sa aming mga libro at iba pang mumunting regalo!

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.